Jesteś tutaj: Strona główna > Projekty unijne

Agrotechnika


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "AGRO - TECHNICA" Robert Denarski uzyskało dofinansowanie z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 na realizację następujących projektów:
- "Nowa jakość w procesie produkcji maszyn rolniczych możliwością rozwoju firmy" umowa nr UDA-RPLD.03.06.00-00-263/11-00 w ramach III Osi priorytetowej: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działania III.6: ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

- "Zakup innowacyjnej malarni szansą na wzrost konkurencyjności firmy P.P.H.U. „AGRO – TECHNICA” Robert Denarski" umowy nr UDA-RPLD.03.02.00-00395/12-00 w ramach III Osi priorytetowej: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Działania III.2: PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Agro-Factory


 

W ramach Działania III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "AGRO - FACTORY" Bogdan Denarski otrzymało dofinansowanie na projekt "Inwestycja w środki trwałe szansą na wzrost konkurencyjności firmy" na podstawie umowy nr UDA-RPLD.03.06.00-00-262/11-00


P.P.H. AGRO-FACTORY 99-100 Łęczyca, Lubień 35c tel. +48 24 721 75 71 tel./fax +48 24 721 26 95
© 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.