Jesteś tutaj: Strona główna > Projekty unijne > Agrofactory
Agrofactory


W ramach Działania III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "AGRO - FACTORY" Bogdan Denarski otrzymało dofinansowanie na projekt "Inwestycja w środki trwałe szansą na wzrost konkurencyjności firmy" na podstawie umowy nr UDA-RPLD.03.06.00-00-262/11-00


P.P.H. AGRO-FACTORY 99-100 Łęczyca, Lubień 35c tel. +48 24 721 75 71 tel./fax +48 24 721 26 95
© 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.